Υπηρεσίες & Προϊόντα

 

 • CEILING B15 (1).jpg
 • DOOR B15 (1).jpg
 • FLOATING FLOOR A60 (1).JPG
 • ISO 9001 2000 LOGO.jpg
 • PANEL 25mm (1).jpg
 • PANEL 50mm (1).jpg

 

Κάθε μία από τις παρακάτω εργασίες, από μόνη της, σε οποιοδήποτε συνδυασμό ή όλες μαζί, είναι το αντικείμενό μας:

 • Διαχείριση έργων.
 • Ολοκληρωμένη εκτέλεση έργων.
 • Autocad κατασκευαστικά σχέδια.
 • Κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση προϊόντων Β15.
 • Κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση προϊόντων Α60.
 • Κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση πλωτών δαπέδων Α60.
 • Κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων,  μεταλλικών ή ελαφρού βάρους επίπλων.
 • Ξυλουργικές εργασίες.
 • Ειδικές κατασκευές, διαχωριστικά, κιγκλιδώματα, πάγκοι bar.
 • Teak καταστρώματα, κουπαστές, εξωτερικές πόρτες.
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες.
 • Υδραυλικές εργασίες.
 • Υαλουργικές εργασίες.
 • Εργασίες μονώσεων, τσιμέντα, πλακάκια.
 • Βαφές, ταπετσαρίες, κουρτίνες, μοκέτες.