Νέες Κατασκευές

 

 • 10.bmp
 • 3 (2) modifiedA.jpg
 • 9.JPG
 • _MG_5414.JPG
 • danae hifog 052.jpg
 • DIGILAB_10_1199_2234.jpg
 • DIGILAB_10_1203_2238.jpg
 • DIGILAB_10_155_1181.jpg
 • DIGILAB_10_553_1579.JPG
 • MCKUP CABIN 2.JPG
 • MOCKUP CABIN5.JPG

 

Η εταιρεία μας έχει συμμετάσχει με μεγάλη επιτυχία σε νέες κατασκευές σε συνεργασία με μεγάλα Ναυπηγεία.

Με διαχειριστές έργου και σχεδιαστές on site για αποτελεσματική συνεργασία και συντονισμό με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Όλο το κομμάτι της ενδιαίτησης μας αφορά. Χωρίς περιορισμούς προϋπαρχουσών κατασκευών μπορεί να ξεδιπλώσει πλέον όλη τη δυναμική του.