Ανακατασκευές & Επισκευές

 

 • 13.bmp
 • ELYROS 002.jpg
 • ELYROS 010.jpg
 • ELYROS 012.jpg
 • ELYROS 017.jpg
 • ELYROS 018.jpg
 • ELYROS 020.jpg
 • ELYROS 028.jpg
 • ELYROS 033.jpg
 • ELYROS 034.jpg
 • ELYROS 039.jpg
 • ELYROS 042.jpg
 • ELYROS 043.jpg
 • P 15B.jpg
 • P 22B.jpg

 

Στη DECON προτείνουμε, επιλέγουμε κι επεμβαίνουμε όσο και όπου χρειάζεται, ανάλογα με τις απαιτήσεις αναβάθμισης ή μετασκευής. Το αποτέλεσμα είναι πάντα να επιτυγχάνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα εξοικονομώντας σας πόρους και περιττά έξοδα.

Όσο σύνθετη και αν είναι η φύση της ανακατασκευής, είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε και να διαχειριστούμε για εσάς το σύνολο του έργου, από ξυλουργικές εργασίες, ελασματουργικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές έως και εργασίες κλιματισμού, βαφές, ταπετσαρίες, μοκέτες κ.α.

Όσο  πολύπλοκα ή απαιτητικά κι αν είναι οι τεχνικές απαιτήσεις, το χρονοδιάγραμμα, το μεγέθος του έργου ή ο προϋπολογισμός του, για εμάς  η πρόκληση είναι η πιστή εφαρμογή τους.