Οι ισχυρές βάσεις είναι η αρχή για κάθε σπουδαίο έργο.

 

  • Carpenrty shop Views.jpg
  • Carpentry Shop Views.jpg
  • Enviromental protection .jpg
  • External view.jpg
  • Interior office Views.jpg
  • Metal plate shop.jpg
  • Paint shop.jpg

 

Ελλάδα

Η έδρα παραγωγής της εταιρείας βρίσκεται στη Δυτική Αττική, στη Βιομηχανική Ζώνη του Ασπροπύργου όπου κατέχει ιδιόκτητη έκταση 10.000 m² με στεγασμένο χώρο γραφείων και παραγωγής 5.000 m².

Η νέα έδρα περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία τμήματα για την ολοκληρωμένη εκτέλεση των εργασιών της εσωτερικά, με σκοπό το πλήρη έλεγχο της παραγωγής:

·   Ελαφρύ ελασματουργείο.
·   Μεταλλικές κατασκευές βαρέως τύπου.
·   Ξυλουργείο.
·   Βαφείο.
·   Χώρους παραγωγής προϊόντων Β15-Α60.
·   Αποθηκευτικούς χώρους.

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία στον Πειραιά, κοντά στο λιμάνι, για να βρίσκεται δίπλα στο κέντρο των δραστηριοτήτων της.